צפו במוצרים ושרותים

vpn測試帳號
$0TWD חד פעמי
vpn帳號測試到晚24點

限新用戶申請一次

單一設備連線

禁P2P

手動開通敬請稍後vpn帳號單月
$139TWD חודשי
VPN帳號單月

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstpVPN帳號一季
$399TWD רבעוני
VPN帳號三個月

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstpVPN帳號半年
$774TWD חצי שנתי
VPN帳號半年

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstpVPN帳號一年
$1,390TWD שנתי
VPN帳號一年

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstpVPN帳號二年
$2,700TWD דו- שנתי
VPN帳號二年

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstpVPN帳號三年
$3,980TWD מדי שלוש שנים
VPN帳號三年

兩設備同時使用

不限流量

不限速

禁P2P

pptp/sstp